Стоматологија или заболекарството е една од професиите која што е со најголем ризик и опаснос од заразување со кодид – 19 поради директниот контакт со усната шуплина каде што и се лачи плункната течност во која и се наоѓа вирусот и преку неа се пренесува.

 Во моментот со ситуацијата како што е со пандемијата од корона вирусот ние стоматолозите сме најизложени на овој вирус бидејќи замата затаза токму од овде , од устата доаѓа значи контактите аеросолите директно со нив најмногу се заразуваме првин ние докторите а потоа и пациентите меѓу тоа со многу заштита еве гледате какви сме облечени се внимава прво безбедност наша потоа и на самите пациенти и се трудиме некако да се справуваме но верувајте во моментот контактот пациентот со доктор стоматолог е најопасно и заразно. – Ленче Митревска Доневска – стоматолог

Како и сите други луѓе така и стоматолозите мора да ги извршуваат своите работни обврски за да можат да ја заработаат својата плата и егзистираат во животот но тие се едни од најзагозените и ги демне опасноста од невидливиот непријател.