Ова саботно утро во Македонска Каменица повторно имаше непријатна слика кај здраствената установа на улицата се најде паднато куче кое очигледно наидело на некоја храна на која било подметнато отровна супстанца колку и како може да се осуди човек на ваков начин не се објаснува според луѓето кои ги сретна екипата на м нет велат дека ова се случува многу често речиси секоја сабота тие успеале да спасат живот на едно во предходен случај со помош на медицински лекови купени од аптеката која што се наоѓа во непосредна близина.

Како и да е ниедно животно не е виновно за ништо и за тоа што се напуштаат од страна на своите сопственици и се приморани да се снаоѓаат како знаат и умеат за преживување а најлошото е тоа што децата во Каменица постојано се движат по улиците и постои реална опасност по нивните животи.