56 годишниот Санде Цековски од Македонска Каменица човек кој работниот век го поминалдесетици метри под земја печалејки го својот леб веќе неколку години води битка за своето здравје најпрвин се соочува со дијагностициран тумор при што му било извршено опрационен зафат таканаречен нефректомија од тогаш ситуацијата постепено се влошува и бил подложен на уште една операција. Пред 7 дена во болницата АЏИБАДЕМ СИСТИНА добил нови дијагнози за кои е неопходен итен хируршки зафат за кој се потребни 2 133 505 или околу 35 000 €.

Повеќе информации се достапни во видеото

Кликни на слика за да те врзе со линкот за донирање