Милениците кои луѓето ги чуваат со нив се многу битен елемент од нивниот живот и навистина се приврзуваат со своите сопственици.

Кога најдобриот другар и секојдневен сопатник е во некаква опасност или се случи некоја незгода тие се многу разтревожени и знаат како да им докажат дека се со нив во тешки моменти.