Македонска Каменица е инспирација за создавање на многубројни музички видео записи ова е едно од последните официјално објавено на you tube.