✅ Со издвоени финансиски средства од општинскиот буџет, во висина од 25,2 милиони денари, изградивме градски улици со вкупна должина од 1526 метри:

  • „Вера Јоциќ“ 471 метар,
  • „8-ми Септември“ 265 метри,
  • „Пере Тошев“ 140 метри и
  • улица „Даме Груев“ со должина од 650 метри.

✅ Новоизградените паркинзи на улица „Пере Тошев“ и паркингот на улица „Самоилова“ со вкупна површина од 2265 м², се инвестиција вредна 3.100.000,00 денари, со која обезбедивме нови паркинг места во централното градско подрачје на Македонска Каменица.

✅ Нови тротоари, пешачки и пристапни патеки за потребите на граѓаните со површина од 2500 м². Инвестиција вредна 11.915.000,00 денари.

✅ Продолжуваме да #ГрадимеПоПлан. Вложуваме во подобра инфраструктура и ги решаваме децениските проблеми на граѓаните!

Македонска Каменица се сака со ❤