Во соработка со Месните заедници работиме на рехабилитација и подобрување на руралната инфраструктура.
Преку отстранување на атмосферските наноси, високата вегетација и поставувањето на заштитна ограда на критичните места покрај локалните патишта во руралните средини ја зголемуваме безбедноста при движењето и до крајните населени места во Општината.