Има безброј ситуации кои можат да се случат во спортот а ова се неколкуте забележани со камера.