Општина Македонска Каменица го заврши осветлувањето на новоизградените пешачки патеки и скали, со кои движењето на граѓаните од двата дела на градот ќе биде олеснето и во вечерните часови.
Во наредните денови ќе биде монтирана и заштитната ограда, како и предвиденото хортикултурно уредување на просторот.